YIRTIK ARTIK GENİŞLEDİ

YIRTIK ARTIK GENİŞLEDİ-ubeydullah arslan(yaşanılan vakıaya eleştirel bakış, OKUMALISINIZ )

Bir gün,
Numan bin munzir,
Benu Suleym kabilesi üzerine ordu hazırlattı,
haber Benu Suleym'i korkuttu,
derken
Numan'ın ordusu saldırarak hezimete uğrattı,
Ordu Gatafan'dan geçerken
Benu Suleym'den
Enes bin Abbas anlamlı bir şiir okuyordu:
 لا نسب اليوم ولا خلة *** اتسع الخَـرْقُ على الراقع
Bugün akrabalık ve dostluk kalmadı, yamalı elbisenin yırtığı genişledi.

Şair şunu demek istiyordu:
Numan,
seninle bizim aramızda akrabalık,
kardeşlik, dostluk, kalmadı aramız bozuldu,
çünkü artık elbisedeki yırtık
yama tutmayacak kadar
genişledi,
böylece araplarda bu şiir misal oldu,
bizde ise bu misal,
artık ipin ucu kaçtı tutmak mümkün değil
atasözünde belirdi.
 
Bugün Ümmetin ve Müslümanların hali de böyle,
artık müslümanların elbiseleri yama tutmuyor,
yırtıkları genişledi.

Ümmetin
sorunu,
dertleri,
fikri ve itikadi sapkınlığı,
tekfirci düşüncesi,
maslahata karşı duruşu,
mefsedeye meyletmesi,
kafirleri desteklemesi,
medya ve basın ekseninde ki çarpıklığı,
gençlerin günah ve haram bataklığına çökmesi,
ramazanda alenen oruçların yenmesi,
namazların terkedilmesi,
batılın yüceltilmesi,
hakkın susturulması,
ahkam kesenlerin çoğalması,
alime ve davetçiye karşı duyulan akılalmaz nefret duygusunun dışa vurumu,
kuran ve sünnet nasslarının arka plana itilmesi,
ilmin ve ahlakın kalplerden çekilmesi,
güzel ve tatlı konuşmanın zayıflaması,
delille ikna etme yerine hakaret savurganlığı,
israf,
zina,
yalan,
şirk,
küfür,
bidat,
hurefe bilgi,
küfür kanunla hükmetme,
Allah'ın hükmünü terketme,
tağutla hükmetme,
cihadı terk edip ineklerin kuyruğuna sarılma,
iyiliği terketme, kötülüğü emretme
halkın toplumsal bunalımı,
gayri islami yaşam tarzı,
medeni gerilik,
onursuz yaşam isteği,
özgürlüğe düşkünlük,
zalimin lehine kuçak açış,
kafire sevgi,
batılılara özenme v.s.
tüm bu sorunlar
artık
yama
tutmuyor,
yırtık genişledi.

Yama tutacak gibi de değil,
çünkü yamalık elbise genişledi.  

Hırsızlık,
gasb,
adam öldürme,
tehdit,
çete,
darbe,
cinsel sapkınlık,
kız kaçırma,
ırza geçme,
dolandırıcılık,
İdari fesadçılık,
rüşvet,
insan haklarını çiğneme,
başörtüsüne karşı laik direniş,
din ve hak hürriyetlerinin mahkumiyetleri
pkk,
ümmete ve vatana karşı işbirlikçi casuslar,
kanlarla beslenen vatanhainleri,
vatan evladını kendi eliyle öldüren rütbeliler,
adalet sarayında öcalanla anlaşmaya girenler,
dine karşı her şeyi mübah gören yargıtaycılar, hsykcılar,
postal,
balyoz,
ıslak imza,
ergenekon,
yamalık bir elbise bırakmadı, yamayı genişletti.

tüm bunlar yırtığın genişlediğini ispat etmiyor mu?
eline bir ip alıp
yamalık yerin geniş yırtığını dikmeye kalksan,
elbise elinde kalıyor, dikemiyorsun, her yerden dökülüyor.

Siyasi kamplaşma,
hayırcılar,
boykutçular,
tavırcılar,
tebliğe ve davete karşı genç direnişciler,
müslüman halka ve davetçilere küfredenler,
tekfirle yatan tekfirle uyanan 18-19-20 likler,
laik ağızlardan dökülen laiklik sendromu,
siyasete karşı gözüküp
siyasi görüşlerden uzak kalmayan ordu,
kaşlarını çatan medya patronları,
evet'e karşı her bir ağızdan hayırcılar,
dine ve hakka karşı gazeticiler ve yazarlar birliği,
microfon önünde sandığa girmek küfür,
oy vermek şirktir diyen vakıayı okuyamayan hocalar,
30 senedir fırsat yakalayamayan radikal söylevler,
hurafeci, bidatçi, şirkçi, atacı, efendici, şıhcı sapık cemaaatler,
Allah'tan başkasına dua eden ve ona davet eden sapık tarikatlar,
kuran bana yeter deyip sünneti inkar eden bayındırlar,
Ayetullahlara beyatlı isyanoğullarının nutukları,
elbisedeki yamayı genişletti,
yama artık tutmuyor.

Kuran yakmalar,
aişe annemize sövmeler,
ashaba karşı mürted yakıştırmaları,
sekülerleşme deliliği,
dünyavileşme hırsı,
abd ve batı'nın islami değerlere baskısı,
peçenin Fransa'da yasaklanması,
papazların Kuranla ölüm dansı,
Obama-Mübarek-Abdullah hakemliğinde,
Mahmud Abbas'ın Netanyahu ile ihanet görüşmesi, 
Hamas'ın askeri kanat sorumlusunun evinde sedir üstünde yatarken, gece baskınıyla şehadeti,
Heniye'nin Gazze'ye hapsi,
Mişal'in karşısında siyasi manevra ustası yahudi arap lobileri,
Alimlerin ve davetçilerin suskunluğu,
haklı mücahidlerin ayıplanması,
zenginlerin akılalmaz zibidiliği,
gandilerin tehdidi,
faşistlerin uluması,
bence yırtığın genişlediğini gösteriyor,

bilelim ki,
su gulleteyn'e(625 mk)
ulaşmadan necis olmaz,
fıkıh gerçeğinden hareket edersek,
ümmetimizin gullteyni aştığı, taştığı,
her tür gayri islami yaşama düşürüldüğü,
saptırıldığı,
dininden ve hürriyetinden uzak kaldığı,
özgürlüğü için direnmediği
katidir.

Kuran ve sünnet nassından uzak,
delile değer vermeyen,
hüccet bilmeyen,
alimler yetiştirmeyen,
azmi ve güzel ahlakı birlikte bulundurmayan ümmet gulleteyn'i aştı.
yırtığı genişletti,
artık elbise yama tutmuyor.

nerede edep,
nerede ahlak,
nerede kardeşlik,
nerede müslümana sevgi, saygı, hürmet,
onu sevme, koruma, onunla birlikte hareket etme,
nerede karşılıklı yardımlaşma!

hepsi deniz köpüğü gibi kaybolmuş,
deniz sanki yutmuş,
toprak sanki kurutmuş,

Allah şöyle buyurdu,
Rasulullah şöyle buyurdu menheci,
kurtuluşa ermiş taifa mansuranın akidesi,
selefin tertemiz öğretileri,
neden terk olunmuş?

Hoca,
efendi, şıh, lider konuştumu doğru,
ayet ve hadis konuştumu yanlış anlayışı nereden doğdu?

nerede
ebu hanife, şafi, malik,
ahmed bin hanbel gibi imamların kıymetini bilen insanlar?

nerede tevhidi davet,
ki tevhid ümmetin ilk meselesidir,

Ugsimu billahi,
tellahi,
vallahi,
la izzete illabillah
la izzete ille avde ile kitabillahi ve sünneti nebiyyihi....

la izzete...
la izzete...
ille rucu ileALLAHİ.

yine yemin ederim ki,
hüküm Allah'ındır,
Ondan başka kanun koyacak da yoktur,
yine yemin ederim ki,
izzet davet ve cihaddadır.


yerlerin ve göklerin sahibinin birlenmesi,
hükmüne müracaat edilmesi,
hüküm ancak Allah'ındır gerçeğinin kabul edilmesi,
la abudu elihe ve la tağute, bel abudu Allahe şiarı nerede ?

nerede dost ve düşman,
nerede
batılılaşmaya,
hristiyanlaşmaya,
şiileştirmeye, laikleştirmeye karşı direnecek güçler!

bugün başka bir gün değildir,
gün yeniden hakka dönme ve davet günüdür.

ben de artık
yamalığın tutmadığını görenlerdenim,
ne dersiniz
yanlış mı düşünüyorum?

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !