SEVGİ/MUHABBET FIKHI

SEVGİ/MUHABBET FIKHI-ubeydullah arslan

Sevgi ve muhabbet
kelimeleri aynı anlamdadır.

Biri türkçe biri arapçadır.
gelin bu iki kelimeyi içten,
geniş bir nefes alarak yeniden söyleyin,
hangisinin daha içten geldiğini tespit edin.

Şüphesiz ki
muhabbet kelimesi çok dehşet verici
bir ses tonuyla ve derin anlamda
çıkmaktadır.

Arapçada kelimenin
ağızdan/mahreçten çıkış şekli bile anlamı pekiştirir.

Arapça kelimelerin ses tonunda
müthiş bir nağme, ritim, ses vardır, hissettiğiniz zaman duygularınız titrer.

Hiç bir dil arapçanın verdiği anlamı ve kelimenin tattırdığı ses tonunu veremez.

Tabi bu apayrı bir makele konusu,
biz yeniden konumuza
dönelim.

Yeniden
söyleyin muhabbet deyin haydin!
dediniz mi?
Nasıl da
anlamlı ve güzel çıkmaktadır.
değil mi?
Rabbim bu mübarek dili boşuna seçmemiştir.

Oysa ki;
Sevgi dediğinizde kelimenin
ses tonu ve çıkış merkezi
muhabbet gibi içten gelmez ve derin bir anlam bırakmaz.

Rasulullah
sallallahu aleyhi ve sellem'de muhabbet duymuştur.

Onun
muhabbeti iki bölümde gerçekleşmiştir.

Bu iki muhabbet,
Rabbine ve iman edenlere duyduğu muhabbettir.

Bu muhabetleri
birbirine karıştırmamış,
muhabbette kusursuz bir ölçü belirlemiş,
ikisinin de hakkını vermiştir.

Muhabbette ayar çok önemlidir.
Eğer Allah'ı sever gibi
bir insanı seversen
şirk koşarsın
az seversen de
küfre düşersin,
çok sevip insan gibi seversen de şirk işlersin.

Allah'a muhabbet ölçülü olmalıdır.
Kuranın ve sünnetin çizdiği çizgide seyretmelidir.

Biz
en sahih ve en güzel
muhabbet ayarını
Rasulullah'ın muhabbetinde buluruz.

Rasul olduğu
kendisine iletildiğinde
Rabbine duyduğu muhabbet eşsizdir.

Öyle ki her anını,
onun emrine ve hükmüne uyarak,
ibadet ederek, tevbe ederek, istigfarda bulunarak,
dua ederek geçirirdi.

Korkardı,
af dilerdi,
öyle ki dua ederken
cihad meydanında çadır içinde hırkası omuzundan düşerdi.

muhabbet
bu saydığım ibadeti, korkuyu, duayı getiriyordu.

Muhabbet,
imanı, ameli, taatı,
yasaklardan sakınmayı getirirken,
muhabetsizlik isyanı getirir.

işte Rasulümüzün Allah'a duyduğu muhabbet bu anlamlarda belirir.

Muhabbet
sadece dilde değildir,
aksine hem
dilde hem amelde zuhur etmelidir.
Bir kavim biz Allah'ı seviyoruz demişti,
Allah o zaman elçime uyun ayetini indirdi.

Ey muhabbet iddea eden
fakat İslam'ı yaşamayan bu muhabbet değil,
kuru sohbettir.

Rasulullah
sallallahu aleyhi ve sellem
25 yaşında evlendi.

Eşlerine çok büyük bir muhabbet duydu
muhabbetini ilan etti,
zayıflatmadı,
sevgisini azaltmadı
her zaman onu
yükseltti.

Her eşine
güzel övücü sözler söyler
muhabbetini belli ederdi.

Yalnız Hatice ile değil,
sekiz kadınla evlendi.

Bu evliliklerinde
nefsinin değil
islamın maslahatını düşündü.

Nefsine ondan daha hakim olan bir beşer yoktur.
tarih ve yaşadıkları bunun şahididir.

Birini sevmek diğerini sevmemek anlamına gelmez
zira Peygamber
hem haticeyi sever
hem de diğer eşlerini severdi,

hem Ebu bekir'i,
hem Ömer'i severdi, ashabın hepsini de sever,
sevgisini paylaşır, bölerdi,

O halde muhabbet haklı yolda bölünebilir.
Bir evladımızı değil de bir çok evladımızı eşit sevgide sevmek de böyledir.

Ey kardeşim!
Kimi sevmelisin?
Allah'ı ve Rasülünü sevmelisin.

Peki sevdiğini söylüyorsun
acaba O seni seviyor mu?
seni sevdiğinin alemetini biliyor musun?

Ey Allah'ı
sevdiğini
söyleyen kardeşim,
Allah'ın emrine, hükmüne,
kanununa, ibadetine itaat etmediğin müddetçe
Allah seni sevmiyor demektir.

Allah kuranda, iman edenleri,
salih amelde bulunanları,
sabredenleri,
cihad edenleri,
ilim ehlini sevdiğini haber verir,
sen acaba bu sevilenlerden misin?

Senin
Allah'ı sevmen değil de
Onun seni sevdiğini bilmen önemlidir.

Bak toplumda milyonlarca
Allah'ı sevdiğini iddea eden insan yaşamaktadır,
acaba Allah onları sevmekte midir?
onlardan razı mıdır?

O halde kardeşim!
Allah'a muhabbetin yolu nereden geçer bilmelisin.

Rahman'a muhabbetin yolu;
Kurandan,
sünnetten,
rasulullah'ı örnek almadan,
namaz kılmaktan
hakkı sevmekten,
adil olmaktan,
yalan söylememekten,
salihleri dost edinmekten,
küfür ve tağut inançları reddetmekten,
nafile kılmaktan,
farzları eda etmekten,
cihad etmekten,
ilim öğrenmekten,
müslümanı sevmekten ve kafire buğzetmekten,
İslamın emrettiğini işitmekten,
yasakladığından uzak kalmaktan
güzel ahlak sahibi olmaktan,
kınayıcıların kınamasından çekinmemekten,
islamla gurur duymaktan,
islam'a davet etmekten,
geçer.

Kafirler,
putları,
taşları,
cansız varlıkları,
heykelleri,
ölü zatları,
kabirde yatanları,
türbeleri
Allah'tan daha çok severler ki böyle sevgi şirktir,
merduttur, sahibi ateştedir.

Müminlerin Allah sevgisi çok şiddetlidir.

Ey kardeşim!
Madem ki
Allah'a muhabbet duyuyoruz
o zaman elçisine itaat edeceğiz.

Sen bu saydıklarımı yaptığın takdirde
Allah'a muhabbeti tamamlamış olursun.
Allah seni sevdimi
sen yeryüzünün
en sadık ve en salih kulu olmuş olursun.

Sevginizde
kusursuz olun ki,
kusursuz sevgi bekleyin.
Siz Allah'ı sevmezseniz ondan nasıl sevgi beklersiniz?

Allah'ım seni sevmeme engel olan
tüm sevgileri,
engelleri,
perdeleri,
düşünceleri kaldır.

Beni sana seni de bana sevdir.
sevginle beni itaata erdir.

ey muhabbet duyulacak en yüze zat-ı zul celal
bizi sevdiklerine eriştir.
sevginsiz bir dünya verme
sevgini kazanacak iman ve amel nasip et.

Ey Rasulümü ve tüm nebileri seven Rabbim
sevginde bana ölçü ver,
nefsime hakimiyet,
amelime takva,
dilime kuvvet,
azmime güç ver.

Seni sevmeyen bedbah
seni seven ise huzurdadır.

sevginden bizi mahrum etme,
bizi sev, sevdir, sevdiklerine erdir.
sevginden bir yol aç bize,
o yol ki güzel cemaline ulaşsın ve cennetine taşısın.

muhabbetleriniz bol olsun.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !