PAPAZLARIN KURANLA ÖLÜM DANSI

PAPAZLARIN KURANLA ÖLÜM DANSI-ubeydullah arslan

Tarih süreci içinde
Kuran binlerce kez yakıldı.

Moğollar,
bağdat’ı işgal ettiğinde yakıldı
İspanya’da yakıldı
İran-Irak harbinde yakıldı,
Abd’nin, Irak ve Afganistan saldırısında yakıldı,
İsrail Gazze’ye saldırdığında yakıldı,

Fakat hala yakılan,
Kuran bakidir,
Hem hafızalarda hem sudurda muhafaza altındadır,

Onu koruyan Allah’dır.

Mübarek ramazan ayının sonunda,
Amerikalı bir papaz,
Kuran’ın şiddete ve öldürmeye davet etiğini iddea ederek,
11 eylül günü
eski Dünya Ticaret Merkezinin bulunduğu 
bina önünde Kuran'ı yakacağını ilan etti
sonra da çark etti,
vazgeçti.

Papaz,
islam ve müslümanlarla sorunum yoktur,
benim sorunum:
Kuranladır demekten utanmadı,

Papazın ardından
içlerinde papazlarında olduğu bir topluluk
Kuranı yakarak hedeflerine ulaştı.

Semanın ilahına,
insanın halıkına,
kuranın münziline,
rasüllerin rabbine,
alemlerin sahibine,
yemin ederim ki, Papazlar ve Kuranı yakanlar, Allah ile savaşmaktadır.

Papaz,
Kuranı ileri sürerek ölümle dans etmektedir.

Biz de,
Allah ile savaşan papazın akibetini hep birlikte göreceğiz.

Kim ilahi kudret ve hakimiyetle,
Kainatın Rabbi ve ilahıyla,
Kuranın sahibiyle,
Yoktan var eden Fatıru’s semavat  ve’l ard ile,
Savaşacaksa savaşsın,
Karşı duracaksa dursun,
Zira Kuranın sahibi ve hafızı Allah’tır buyursun.

Kuranın sahibi,
biz değiliz,

Hakikat şudur ki,
Onun sahibi ve hafızı, indirendir ve korunmasını da üzerine alandır.
O, Allah’tır.

Eğer Allah bize de görev verir,
Papazların ve islam düşmanlarının,
Kuran düşmanlığına gereken fedailiği ettirirse,
bir an bile fedai olmaktan geri kalmayız.

Biz dinimizin,
rasülümüzün,
şeriatımızın sahibiyiz,
Ama kuranın sahibi ve koruyanı Allah’tır,
Cesareti olan buyursun ilahi kudretle savaşsın.

Bilinsin ki;
Bu savaş Allah ile olacak bir savaştır,
Allah’a karşı edepsizliğin ve hayasızlığın zuhur ettiği bir savaştır.

Zaten papazlar ve kuranı yakanlar,
İslam dünyası ile savaşmayacaklar,
Allah ile savaşacaklardır!

Hazırlıklı olsunlar
Tedbirlerini alsınlar,
Sığınaklarını güçlendirsenler,
Ordularını hazırlasınlar,
Müslümanlarla değil, Allah ile savaşacaklar.

Şüphesiz ki Allah ile savaşmak pek çetindir,
galip olacak bellidir.

Papazların ve Kuran düşmanlarının
az bir şey akılları ve korkuları varsa,
Nasıl bir savaşa girdiklerini düşünsünler!

Bu mesele Allah ile aralarında bir meseledir,
Biz geri çekildik,
Kabenin ve kuranın sahibi Allah’tır, 

Bunu demekle,
Kuran'a sahip çıkmadığımız anlaşılmasın,

Bilakis düşmanları,
kuranın asıl koruyucusuna havele etmekteyiz.

Papazlar ölümle dans ediyor,
Hüsran ve cehennem yurdları olacaktır.
Zira bu savaş
Allah’a karşı ilan edilen sonu hüsran ve cehenneme taşıyan bir savaştır.

Biz İslam’ın,
Rasulün sahibiyiz,
Allah Kuranın sahibidir.

Papazlar ölümle dans ediyor,
Kendilerini helaka sürüklüyor,
Ölüme adım atıyorlar,
Hayatlarıyla oynuyorlar,
bunu da çok iyi biliyorlar.

Allah kuranı koruyacaktır.
Dünyada Papazlar gibi,ateist, dinsiz, yahudi, nasara çok insan vardır,
Hiç birinin tehditi Kuranın aydınlığını söndüremeyecektir.

Küfür güçlerinin
Kuranla, İslamla, Rasülle zaman zaman büyük bir mücadele ettiğini çok daha iyi görüyoruz.

Kafirler, bununla kalmıyorlar,
her cephede savaşıyorlar.

Filistin’de, Irak’ta, Afganistan’da,
Çeçenistan’da İslam’a karşı savaş veriyorlar.
Müslümanların mukaddes kitabına karşı yapılan bu çirkin plan,
Müslümanların nabzını, sinirlerini, dışa vurumlarını, aidiyetliğini
yoklayan bir projedir.

Kuran’ın yakılması gerçekleştiğinde
meydana gelecek gazab hareketleri
direniş eylemleri,
karşıt gösteriler,
islam’ı ve müslümanları terörist göstermeye kolaylık sağlayacaktır.

Papazın Kuranla ölümle dansı,
Dinler arası diyalogcu blokun büyük bir vehme düşmesine sebep olmuştur.

Üç din/semavi dinler/ ibrahimi dinler çığırtkanlarının
kafasına “papaz balyozu” inmiştir.

Hoşgörünün,
karşılıklı birliktekliğin içi boşaldı.
Siz onların dinine uymadıkça,
Ehl-i kitab sizin dininizden razı olmaz gerçeği yine zuhur etti.

Eğer bu davranış,
Bir mulhid/ateist tarafından yapılsa idi,
başka bir anlamı olurdu,

Fakat bir papazın gerçekleştirme isteği,
dinler arası diyaloğcu söylevin
tezlerinin
çürüklüğünü
ispat etmiştir.   

Bu papaz,
Yahudilerin Tevrat’ını veya Telmud’unu yakmaya
kalksa idi,
dünya yahudileri ayaklanır,
mahkemeye verir,
mossad ajanları tarafından ortadan kaldırılırdı.

Kafirlerin
dinimizi oyuncak edinmesi
bizim küfre, şirke, masiyete,
batılı güçlere benzememizden,
zayıflğımızdan dolayı gerçekleşmektedir.

Müslümanlar,
Akide, iman, amel bakımından güçlü olsalar,
Kafirler Kuran'ı yakmaya,
Rasulullah’a terörist demeye,
İslam dini hakkında şiddet ve katil dini iddealarına yeltenmezlerdi. 

İslam ümmeti zayıf ve güçsüz olmasa,
izzetli olsaydı bir papaz Kuran'a hakaret ederek,  ölümle dans etmeyi istermiydi?

Kafirler,
Kuran’ı,
Rasulullah’ı,
İslam dinini oyuncak edinmiştir,
Sebebi ümmetin dinine sarılmayıp kafirler gibi yaşamasından, dünyaya tapmasındandır.

Kuran,
tevhid
Şifa,
Huzur,
Saadet,
adalet,
hayır,
iyilik,
sukunet,
veren kitaptır.

Kuran
Ne önünden ne arkasından batılın geldiği,
şeytanın yaklaşamadığı,
İçinde insanlığın onuru bulunan,
Ümmete yol gösteren,
İzzetini ve saadetini kazandıran bir kitaptır.

Kuran, nurdur,
Toplumsal sorunların çözüm merkezidir,
İlahi kanundur,

Amel edilmesi gereken bir kitaptır.
İçinde insanın, toplumun, devletin işlerini idare edecek her hüküm bulunmaktadır. 

Kuran,
ümmetin izzetidir,
Cennetin habercisi, Cehennemin uyarıcısıdır,

Papazların savaşı,
Kuran’a değil, Allah’a karşı açılan bir savaşdır.

Semavatın ve Ardın,
kainatın ve Mahlukun,
Kuranın ve Rasülün Rabbinin adına yemin ederim ki,
Kuran'ın
aydınlığından ayrılmayacağız,
hiç bir güç
bizi onun gölgesinde
yaşamamıza engel olamayacaktır,
hiç bir kuvvet
onun kanunundan
üstün bir kanun getiremeyecektir.

Kabenin sahibi nasıl Kabe'yi
Ebrehe'den
korudu ise,

Kuranı da
Papazların tehdidinden koruyacaktır,
bekleyin görün.

Biz
dinimizin,
rasülümüzün,
şeriatımızın sahibiyiz,
Ama kuranın sahibi ve koruyanı Allah’tır,
Cesareti olan buyursun ilahi kudretle savaşsın :)

duamı ve muhabbetimi iletirim....
sabrı sevin, çünkü; Allah sabredenleri sever.
..

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !