mutezile akıllı kimseler,

 

Günümüzde mutezile akıllı kimseler, bazı hadislere inanmaktadır, onunla amel etmektedir, onlar bu isabet ettikleri konularda ecir alırlar mı? Ne dersiniz?

İmam Ahmed der ki:

لا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار

Bu kimse sözünde sünnete isabet etse de tartışmayı terk etmedik...çe ehlisünnet’ten sayılmaz, bu konuda gelen Asar’a/rivayetlere teslim olunur ve iman edilir.

İmam Ahmed,
bidatçilerin sünnete isabet etse de ehlisünnet ehlinden sayılmayacağını nakleder.
Bu kimseler, ne ecre ererler ne ehlisünnetten sayılarlar.

Aklıyla, hevasıyla, ehlisünnetin kabul gördüğü iman esaslarını reddeden bir kimsenin; sünnete isabet etmesi ona fayda sağlamaz.

Böyle bir kimse isabet ettiği sahih hadisi veya iman hususunu,
aklıyla doğrular, mantığına uygun geldiği için tasdik eder, böylece iman edilecek hususa, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem veya ashab dediği için değil de, aklı uygun gördüğü için tasdik eder.

Böyle bir kimsenin ecir almasından korkulur,
seleften bazıları(İmam Şatibi) “kişi Peygamber dediği için değil de aklı uygun gördüğü için doğrulasa bu kimse ecre nail olamaz” demiştir. Şeyh İbrahim er-Ruheyli’de bu görüşü desteklemiştir.

Amellerin kabulü için üç şart vardır, Amel eden kimse muvahhid olmalı, Allah’ın rızasını gözetmeli, ameli sünnete muvafık olmalı, Bu kimsenin ameli aklıyla sabit gördüğü için ecre ulaşması zordur.

Günümüzde bazılarının sünnete isabet ederek onu yaşar gibi görülüyor olması bizi aladatmasın. Bu kimseler, eğer Rasulullah'ın dediği, emrettiği, buyurduğu, yaptığı için değil de, aklına ve mantığına uygun geldiği için yapıyorsa bu amelleri boşa gider. Ehlisünnet olmak için sünnete Rasulullah dediği için iman etmek gerekir.

Bazılarının kafama yattı bu sünnet, bu inanç tamam doğruluyorum sözü batıldır. Sünneti aklına vur kafana yatarsa al yatmazsa at demesi küfürdür.

Sünnet atılmaya değil itaat edilmeye layıktır.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !