İRAN ÜMMETİN BAŞBELASIDIR

 

İRAN ÜMMETİN BAŞBELASIDIR-ubeydullah arslan.

Aşağıda vereceğim bilgiler,
Londra'dan yayın yapan İran Ehl-i Sünnet Birliği Topluluğunun, İran gerçeklerini ifade eden resmi bir raporuna dayanmaktadır.

İnşallah, lütfen okuyunuz, hakikatları görünüz.

İran,
münafık, dini etnik kimlik taşıyan,
islami hüviyeti bulunmayan,
islam ismini
kimliğini muhafaza etmek ümidiyle kullanan bir devlettir.

İran hükümetinde ve idari sisteminde,
bakan, elçi, vali, müdür, belediye başkanı, memur olarak sünni bir müslüman yetkili bulunamaz.

Oysa;
İran nüfüsunun 3/1
Kürtler, Beluşlar, Türkmenler,
biraz arap ve fars ehl-i sünnet akidesine bağlı müslümanlardan müteşekkildir.

Bu durumda iran devleti,
dini devlet olmayıp,
mezhebi ayrımcılığa/şii unsura dayanan bir devlettir.
Kimse iran'ın islam devleti olduğunu söylemesin, zira bu büyük bir yalandır.

İran,
islam birliğini veya mezhepler arası yakınlaşmayı/birliği isteyen bir devlet değildir,
bu büyük bir yalandır.
Zira İran,
Ehl-İ Sünnet alimlerini katlediyor,
sünni bölgelerde sünni mescidlerini yıkıyor,
sünnilerin ev ve arsa alımlarına zorluk çıkartıyor,
sünni medreselerini tehdit ederek din hürriyetlerini kısıtlıyor.

Tehran'da
bir çok kiliseler,
Sinagoklar,
müslüman olmayan iran vatandaşlarına
farklı din mensuplarına mabedler açılmışken,
sünni bir mescid yoktur, yasaktır.

Ben
1991 yılında gezdiğim
İran'da,
sünni bir mescid bulamadım,
bu nedenle namazı parkta kıldım.

İran,
Ebu bekir(r.a.) ve diğer tüm halifelere ve ashaba söven,
onların dinden çıktıklarına inanan habis ve rafizi bir devlettir.

İran,
Allah'ın ve Rasülünün istisna etmeden
razı olduğu övdüğü ashabı sevmeyen,
küfreden ve ağza alınmayacak iftiralarda bulunan bir devlettir.

İran devriminin kurucusu humeyni,
iran canlı televizyonlarında ve halka dönük yaptığı sohbetlerinde ashaba sövmüş,
eserinde onların dinden çıktığını nakletmiş,
sünnilerin hak ve hürriyetini gasp etmiştir.

Bugün Humeyni'nin emriyle,
devlet resmi olarak ashaba sövme günleri düzenlenmektedir.
Fatıma ve oğulları adı altında, Putlar dikilmiş diğer ashaba ise hakaretler edilmiştir.

İran,
şer'i ve islami olmayan bir POLİS DEVLETİDİR.
Sünnilerin hapsedildiği, dini hak ve hürriyetlerinin verilmediği,
islam düşmanlarıyla gizli kapılar ardından anlaşmalar yapan,
sözde abd düşmanı gözüken,
yalancı ve zalim bir devlettir.

İran veya şiilerle birlik ve kardeşlik düşüncesini
ileri sürenler ve gizli gizli el altından onlardan destek alıp
islami tvler kurarak ekranlara çıkanlar,
yanılmaktalar ve saptırmaktadır.

Yarın,
habis ve münafık iran'ı överek,
genç neslimizi sahabe düşmanı edenler, akidelerini sapık inançlara çevirenler, yalanı takiyye diye pazarlayanlar,
mahşerde çok çetin bir azab verecektir.

İran,
kurulduğu günden beri bir sünni cihad hareketine destek vermemiştir.

Safa tv'de,
dün yayınlanan bir proğramda,
şii olan bir zat ve şeyh,
dünyada sünniler teröristlerdir,
şii bir terörist var mıdır demesi manidardır.

Onların gözünde,
sünni mücahidler birer teröristtür.
Allah yolunda tağutlara karşı cihad eden her sünni mücahid bir teröristtür.
Hasbunallah ve nimel vekil.

Bir kaç ay önce;
Türkiye'de islami ekranların popüler hocası
şöyle örnek veriyordu:
Lübnan Şii Hizbullah Örgütünün lideri
nasrullah, Lübnan'da şiileri temsil eder,
Lübnan başbakanı Said el-Hariri'de
sünnileri temsil eder,

Bizde demirel sünnilerin lideridir !!!
ahmedinecat ise şiilerin lideridir!!!

Şu aklın gerizekalığına ve taassubuna bakınız,
iğrenç benzetmeye bakınız,
aklı eksik,
şii destekçisi bir tv'nin sahibi,
ekranların adamı,
hadis inkarcısı,
ismini bile anmaktan nefret ettiğim zat,
humeyni'ye beyat eden terbiyesiz,
sünnilerin temsilcisi olarak DEMİREL masonunu gösteriyordu
topluma,
türkiye
müslümanlarına

demirel
sünnilerin/bizlerin temsilcisiymiş! :):)

bu
makalenin en komik cümlesi
budur nezdimde :)

utanmadan bu cümleyi
eyvallah
eyvallah
eyvallah
diyerek tekrar tekrar söylüyordu.

Neden böyle demektedir?
çünkü; zihniyeti bozuktur.

bu sapık şahıs,
ümmetin dinini bozdu,
kendine ait bir din çıkarttı,
ekollükten müçtehidliğe!
terfi eden ekranın popüler müçtehidi oldu.

hele hele hiç unutmam
bu sapık delalet ehli zatın,
"Muhammed bin Abdulvahhab'ın İbn teymiyye yolunda gitmesi günah olarak yeter de artar bile." demesini.

İşte delalet ehli bidatçının son model sözü,
bu idi.

Faziletli alimlerimiz tevhidin, sünnetin, cihadın imamları imam İbn Teymiyye ve şeyh muhammed bin Abdulvahhab'a böyle hakaret ediyordu.

Bu kimseden adalet ve insaf beklemek nafiledir.

Neyse konumuz
Onun sapkınlıkları değil,
belki bir gün onu da yazarız, belli mi olur?


İran,
1979 yılından beri ümmetin başbelasıdır.

Değerli dostlar,
iyi bilelim ki,
iran,
şu an,
Ümmet arasında mezheb ayrımcılığı,
sünni katliamı,
ashab düşmanlığı,
sünnilerin terörist olduğu imajını,
her selefi müslümanın bir vahhabi ajanı olduğunu,
suud üzerinden selefi müslümanları karalamayı
gerçekleştirmektedir.

İran,
islami selefi cihad hareketine karşı mutlaka düşmanla birlikte hareket etmektedir,(afganistan-ırak-yemen örneği)
Irak'ta
iran abd
ile birlikte hükümet olduğunu iyi görmeliyiz.

İran,
Irak'ın da baş belasıdır.

Irak'ta akan sünni kanı abd ve iran eliyle akmaktadır.
Malikiler,
Allaviler,
Sadrlar,
Hekimler hepsi iran'a bağlı birer şiidir.

Irak'da 5 yıldır iktidar şiilerdedir.
abd ses çıkartmamaktadır.
neden sünnileri şii eliyle katletmektedir.

İran,
Yemen'de de başbelasıdır.

Husiler yemende şii destekli bir örgüttür.
Liderleri Abdulmelik Hüseyin el-Husi,
ashaba söven her musibetin sebebini onlara fatura eden,
bir zındıktır.


Afganistan'da da,
Sudan'da,
Mısır'da da,
Lübnan'da da
Pakistan'da da,
ve
Türkiye'de de
başbelasıdır.

hele biri vardır,
Türkiye'de,
zaman zaman Tehran'a gider,
humeyni'nin türbesi önünde ağlar,
halini arz eder,
ümmeti şikayet eder,
sen olmasaydın şöyle şöyle olurdu,
sen yoksun halimiz perişan oldu,
kalk ya imam kalk halimiz kahru perişan
diye yalvarır,
tipik bir kuburiyyun/türbe tapıcılarının örneğidir
o sapık adam.

Birde kudus adına çıkarlar,
özgür kudüs derler,
çok tehlikelilerdir.
bunlara karşı selefiler olarak birbirimizi sevmeliyiz,
asla birbirimize zarar vermemeliyiz.


Allah'ın laneti, ashaba lanet eden ve iran'ı ŞUURLU /BİLEREK /BEYAT EDEREK sevenlerin üzerine olsun.


(Bu yazı bir şii yazarın ehl- sünnet alimlerine hakaret etmesi üzerine kaleme alınmıştır)

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !