İÇİMİZDEKİ HAİNLERİ TANIYALIM-ubeydullah arslan

İÇİMİZDEKİ HAİNLERİ TANIYALIM-ubeydullah arslan.

Selefimiz,
Kuran ve sünnet kaynaklı
bir ahlak ve inanç ilkesini
...kabul etmiştir.

İmamlarımız
Ebu Hanife,
İmam Şafi,
İmam Ahmed,
İmam Malik (r.nhum)
Kuranı sünnetten,
Sünneti kurandan ayırmamıştır.

Kuran ve sünnet merkezli
akide ve ahlak ekseninde islam'a
hizmet etmiştir.

Sünneti inkar eden KAFİRDİR.
İçimizde ki hainleri tanıyalım.

Bir grup zevat
medyatik tipler
sapık fırka mensupları,
gün geçtikçe azgınlaşıyor,
saptırıyor, sabrımızı taşırıyor, medyada saatlerce konuşuyor.

Hepiniz biliyorsunuz,
tanıyorsunuz,
dinliyorsunuz
hatta kiminiz seviyor ve tavsiye ediyor.

Biz edeple va ahlakla
islam'a davet etmek istiyoruz.

Hiçbir müslümanı hedef edinmek yanlısı değiliz,
mesele Sünnet inkarcılığına varmıştır,
dinin tahribine ön ayak olunmuştur,
Peygamberin sünneti ve hadisleri iptal edilmiştir
bu ise bizi üzmektededir.

Ne malımıza,
ne kazancımıza ne tapularımıza zarar verildi,
DİNİMİZE ve sünnete zarar verildi bunun için yazıyoruz.

Birileri haddini çoktan aşmıştır,
hadisler ve sünnetler inkar edilerek,
kafaya yatkın bir din kurulmak istenmektedir.

Bu batıl dine de,
Kuranı alet edinenler çoğalmıştır.

Bu karanlık bakış açılı,
sapık dilli, sünnet inkarcısı sapıklar,
KURAN AHLAKI,
KURAN BAKIŞI,
KURAN ANLAYIŞI,
KURAN TERBİYESİ gibi tabirlerle konuşuyor ve gündem oluşturuyor.

Delil olarak sadece KURANI kABUL EDİYOR.

Bir zavallı
1.30 SAATLİK SOHBETİNİN içinde
bir ayet bile okumuyor.

Yemin ederim,
30 dakika konuşan böyle bir azgın ağzına bir hadis almadığı gibi bir ayette almamıştır.

Hadisleri terk ediyor,
aşırıya gidiyor.
Aklı ile yeni bir din kuruyor medyada her gün vahiy eksenli derslerde konuşuyor.

İleride olacak açıktan isim vermelere karşı
lütfen bizi suçlamayın.

Bu zatlar dört mezheb imamının akidesini ve sünnetini küçümsemektedir.

adları nezdimizde saklıdır.
çok iyi bilinmektedir.
hatta biri Kuranın yaratılmış olduğunu söylemeye başlamıştır, bu ise açık bir küfürdür.

Biz sataşmak ve dokunmak istemiyoruz.
Bu sapıklar ve azgınlar dinimizi ifsad edemeyecektir.

Bu sapıklar
KURANI SÜNNETTEN
SÜNNETİ KURANDAN AYRI TELAKKİ EDEN cahillerdir.

İleride gelişecek her tür isim anmamızda bizleri affedin.
bağışlayın.

Bir zavallı,
Müzik konusunda kendisine sorulan soruya sünnetle sabit olan bir haramı Kuranda bulamıyoruz diye reddediyor.

Yine bu azgın sapık, kör gözlü şii,
Muslim'in sahihinde bulunan kader hadisini inkar ediyor.

Allah içimizden
bu şerli sünnet inkarcılarını temizlesin.
zehir tas içinde bal takdim eden azgın bu medya hocalarını islah etsin.

Dini dinle vuran zındıklar!
Sünneti inkar ederek hevalarına uyduranlar!
Aziz Kurana Süneti inkar ederek zarar verenler!

Size karşı mücadele etmek konusunda
SÜNNET SAVUNUCULARI GERİ KALMAYACAKTIR.

İleride bu sapık insanların adlarını yazarsak ve haklarında bilgiler verirsek affedin bizi.

Bizi okuyan tüm kardeşlerimden özür dilerim.
Bu konuda affınıza sığınırım.

Lütfen bizi suçlamaya yönelmeyin.
Bu kimseleri tanıyorsanız nasihat edin.

Bu şahsiyetler dine ve rasüle,
din ekseninde darbe vuruyorlar
bunu da din adına yapıyor
ecir bekliyorlar.

Onlar zannediyorlar ki
yaptıkları ecir olarak dönecektir
oysa sözleri ve amelleri heba olmuş toz toprak olacaktır.

Rasüle iman etmek konusunda
bu kimselerin ciddi itikadi saplantıları vardır.

Bu kimselerin
üstünde bir alim yoktur.
akılları alim ve hüccettir.
usullerinde istişare edecekleri alimleri bulunmamaktadır.
kendileri bir alim gibi hareket etmektedir.

Bu kimseler
Rasülü doğrulamak ve iman etmek konusunda cahillerdir.

Bunlar ilim almadan ümmetin dev kültür mirasını reddetmektedir.

Allah bu şerli sapık azgınları temizleyecektir.
tarihte nice sünnet inkarcıları olmuştur adları sanları duyulmakta mıdır?

Bakın sünnet alimlerine hepsinin adları yazılıdır
Kaynaklarda ve dipnotlarda bellidir.
her alim onları delil göstermiştir.

Al sana
İmam Malik,
İmam Ahmed,
İmam Buhari,
İmam Muslim,
Elbani,
,
,
,
senin adın tarihe
bir sünnet inkarcısı
ve şiilikle sünnilik arasında bocalayan tip
olarak kayıtlara
geçecektir.

Ey beni okuyan sünnet inkarcısı
adın kaç yıl baki kalacaktır?

ne kadar daha sesini duyuracaksın?
senden önceki sapık sünnet inkarcıları kim tarafından tanınmaktadır?
nerede kitapları?
nerede söylevleri?
sende öyle gömüleceksin.

Kitapların kaç yıl okunacaktır?
Ne kadara kadar medyada ebedi kalacaksın?
Aklını sünnete teslim et ve edepli ol.

Her sözünde Kuran ve sünnet demedikçe doğru yola gelemeyeceksin.


Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !