EHLİSÜNNET/SELEF EVRENSELDİR-

 

EHLİSÜNNET/SELEF EVRENSELDİR-Ubeydullah arslan

Türkiye’de
Ne garip ki, islami hareketlerin isimleri,
evrensel bir cemaat ve hareket yapısı taşımaz.

Büyük çoğunlukta,
cemaatler kişisel isimlere dayanır.

Cemaat,
ya bir hocanın ismiyle,
ya da taşıdığı düşünce ekseninde bir isimle anılır.

Bu bizim geleneğimizde vardır.
Hizipçilik ve isimle tanınmak, İslami hareketin genetiğinde bulunur.

Ehlisünnet/selef öyle değildir.
Dünyanın her bölgesinde yaşayan
milyonlarca ehlisünnet müslüman görebilirsiniz.

Onları birbirine bağlayan
kişiler, ırklar, diller ve cemaatler değil,
akidedir, sünnete bağlılıkdır, selef önderleridir.

Diyelim ki,
İstanbul’da, İzmir’de,
Adana’da
cemaat kurmuş bir hoca,
Bosna’ya,
Endonezya’ya,
Yemen’e, Kuveyt’te gitse
onun cemaatinden bir tane adam bulunmaz,
ama ehlisünnet/selef inancında milyonlarca
müslüman bulunur.

Neden ?
Çünkü selefiler/ehlisünnet
evrensel bir kimlik taşır.

Bölgesel,
kişisel isimlerden kaçınır,
işte gördüğüm bu tek seslilik,
ehlisünnetin en tatlı yönüdür.
Bilirsiniz, bölgesel ve kişiye dayanan cemaat yapısı,
kuran ve sünnet ruhuna terstir.

Tarikatlara,
mevcut gelişmiş cemaatlere,
kendini tevhidi kesim diye adlandıranlara bakınız,
ille bir hocaya veya hocanın kişisel ekolüne dayanan düşünce ekseninde yapılanmış çalışma yapmaktadır.

Oysa ki;
Sahabiler müslümanlar tarafından,
Muhammediler olarak değil, islam’a bağlı müslümanlar olarak tanınırdı.

Bugün müslüman bir ferd veya topluluk,
filan hocaefendiden,
filan cemaatten
filan tarikattan
diye tanınır.

Hatta islamı yaşamayan bir kimsenin
size soracağı ilk soru
hangi koldansın? :):).)
hizmettenmisin?:)
...hocadan mısın?:) olur.

Bizde hocaefendiler
cumhuriyetin öfkesinden doğmuştur,
zulüm hocaefendilerin
ruh dünyasını kıramamıştır,
en zor şartlarda bile
ilimle ve davetle çalışmışlar bir çizgiye gelmişler.

Tabi
buna itirazım yoktur,
hatta güzelde olmuştur,
hayırlara vesile olmuş,
uyanışa katkı sağlamıştır,
Allah emeklerinin karşılığını versin,
ama günümüze kadar biraz sırıtmaya başlamıştır.

Dinin unutulduğu anda,
hocaların memlekete yön vermesi,
halkı bilinçlendirmesi,
hutbelerde hakka davet etmeler,
çok muhteşem birşeydir.

Kurtuluş savaşını gerçekleştiren yiğitler de
yine din hocalarıdır.

Din, iman,
vatan, namus olgusunu
bilen imanlı hocalar direnişi yönlendirmiş,
işgalcileri vatandan
sürmüşlerdir.

Ancak
memleketimizin hocaları günümüzde
bölgesel kalmıştır,
kişisel çabalara dayanarak cemaat tesis etmiştir,
sebebi de çeşitli etkenlerdir,
en büyük etken islamı kişisel algılamalarından ve çevre faktöründen dolayıdır.

Dşarda yaşayan ve hareket çemberi
oluşturan hocalarsa, ancak kendi ülkesinin insanını barındırmaktadır.

Ehlisünnet/selefiler
dünyanın her yerinde aynı imanı, ameli, ahlakı, ilmi, sünneti, yaşam şeklini, giyim tarzını taşır.

Ehlisünnet/selef,
Akide esası üzerine toplanan bir cemaattir.

Almanya’da yaşayan
bir selefi ile Yemen’de yaşayan bir selefi
arasında temelde/usulde/akidede fark yoktur,
metotsal boyutta
farklılık olabilir.

Ben,
Türkiye'nin
her ilinde
hocaların
kendi ismine bağlı bir cemaat kurma
çabalarını yadırgıyorum, affedin beni bu hatadır,
kuran ve sünnet ruhuna muhaliftir,
bu çalışmaların sonu yoktur,
kişiye dayanan hareket yıkılır,
islam'a dayanan davet yücelir.

Lütfen
gittiğiniz yerde adınızı değil akidenizi, ahlakınızı, rasülünüzü tanıtınız, sevdiriniz, islam'a davet ediniz.

Klasik kişi üzerine dayanan
davet dönemi bitmiştir ve asla başarılı olmamıştır bu gerçeği hep birlikte görelim.

Selef akidesine bağlı olan bir müslüman olarak davet etmeyi seviyorum.

Çağrımız
selefiliğe değil, selefi akide ile islam'adır.

Şimdi beni okuyan yüzlerce
Almanya'dan veya Avrupa'nın şehirlerinde
selefi dostlar vardır,
hepsi bana evet bende senin gibi düşünüyorum
diye yazarlar.

Acaba bu isimleriyle özdeşleşen cemaatlerin
kendi ülkelerinin dışında bağlıları var mıdır?

Merak ettim?
Bana yardımcı olabilirler mi?

Ha unutmadan
siz hangi koldansınız?:)

filan hocadan mısınız?:)
hizmetten misiniz sorması ayıp?:))

tebessümümü asla hakaret olarak algılamayınız,
espri olarak görünüz.

hayırlı akşamlar :)

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !