نحن أبناء عائشة BİZ AİŞENİN OĞULLARIYIZ

نحن أبناء عائشة
Aişe annemize söven Şİİ KAFİRİ YASİR EL-HABİB bilki BİZ AİŞENİN OĞULLARIYIZ -ubeydullah arslan

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Hamd,
Allah'a salat ve selam Rasülüne,
ve şanlı ashabına olsun.

İslam’a
karşı kin
ilkin
Batılıların "İslam şiddet dinidir"
yaygarasıyla başladı,
Sonra
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem
hakkında terörist denildi,

Sonra bunu papazların çılgınca
Kuran yakmaları
takip etti, 

son olarak da
Şii kafir Yasir el-Habib ve Mucteba Şirazi,
Aişe, Ebu Bekir, Ömer, Hafsa ve tüm ashab-ı kirama(r.anhum) küfretti.

Gün olmasın ki
kafirler ve islam adına çıkmış
içimizdeki
müslüman sanılan
şiiler,
islam’a,
müslümanlara,
müminlerin annelerine,
Kuran’a sövmemiş olsunlar.

Yeryüzünde
şiiler kadar habis,
zındık, hain,
kefere bir topluluk yoktur,
bu habis zihniyete karşı uyanık olun,
nesillerinizi bu islam düşmanlarına karşı bilinçlendirin.

Yahudiler ve hristiyanlar
islam adına değil,
islam’ı yıkmak için çıkarlar,
yahudi düşmanının bu yüzünü biliriz,
tedbirli oluruz.

Fakat,
şiiler islam adına çıkıp,
islam’a ve müslümanlara,
ashaba, kuran’a zarar verirler,
bunu ise herkes göremez,
ancak alimler ve davetçiler görür.

Bu yazımızda
Yasir el-Habib adında şii bir zındığı tanıtacağız,
Onu sevdirmek, övmek için yazmayacağız, bundan Allah’a sığınırız, 
Onun küfründen ve şerrinden korunmak, ümmeti sakındırmak,
şiilerin iç yüzünü yansıtmak için yazacağız,
onun küfür sözlerinden Rabbimize sığınırız,
zira o açık bir kafirdir, zındıktır, ölümü hak etmiş bir melundur.

Yasir el-Habib,
Aişe annemize,
kafir, fahişe, yalancı, namussuz, kötü dilli,
cehennemlik, kendi cesedini cehennemde yiyen kadın olarak bakmakta,
ifk hadisesini doğrulamakta,
Allah’ın temize çıkardığı ayeti reddetmekte,
müminlerin annesi içinde en hayırlı kadın olduğu
gerçeğini yalanlamaktadır.

Yasir el-Habib’e göre,
Allah, Kuranda onun kafir olduğuna hükmetmiş,
tevbesini kabul etmemiş, hakkında bir ayet bile indirmemiştir. 

Yasir el-Habib’e göre,
Ebu bekir ve Ömer de Kuranın ayetiyle cehennemdedir,
hatta Ömer erkeklerle birlikte olan bir insandır.(maazallah)

Sözlerine de,
iftiracı aklıyla deliller getirmeye çalışmaktadır.

Yasir el-Habib kötü dilli olduğuna dair,
İmam Müslim’in rivayet ettiği sahih bir hadisi
delil almaktadır,
iyi okuyunuz ve ne kadar yalancı ve cahil olduğunu anlayınız,

Rivayet genel çerçevede şöyle geçmektedir, 
Bir gün Yahudiler,
Peygamberimize es-Semu aleyke diyerek selam verdiler,
aslında bu onların dilinde Allah seni kahretsin demekti,
bunu işiten pegamber de aleykum yani sizin üzerinize olsun dedi,

Aişe annemiz(r.a.nhe) orada oturuyordu,
Bu söz üzerine Aişe annemiz Yahudilere yönelik,
“Allah’ın kahrı/laneti üzerinize olsun” dedi,
Peygamberimiz
“Ya Aişe Allah söveni sevmez” buyurdu.

Sorarım size
Aişe annemiz kimin şerefini,
onurunu, şahsiyetini korumuştur,
hangi müslümanın şerefine sövmüştür ki, bu hadisten onun kötü dilli olduğu çıkartılır?

Bugün şiiler
sabah akşam abd veya düşmanlarına lanet okumuyor mu,
iran devriminin kurucusu Humeyni ve varscisi ahmedinecat
Abd’ye büyük
şeytan
demiyor mu?

Aişe annemizin söylediği sözden,
kötü dilli bir insandır çıkartmak insaf mıdır?
Vijdan bu iftirayı nasıl kabul eder? 

Yasir el-Habib,
Kuranın affettiği hatalarını bağışladığı ashabla alakalı
ayetlerin tümünü kendi aklınca yorumlayarak ashab hakkında küfür hükmüne gitmektedir.

İsminden bir nasip alamamış
kafir Yasir el-Habib,
en hayırlı insan olarak
Muhammed sallallahu aleyhi sellem’i,
sonra Ali’yi,
sonrada hasan ve Hüseyin’in zürriyetinden
gelen 12 imamı
faziletli saydıktan sonra
Putkıran Peygamberimiz İBRAHİM HALİL'i faziletli saymaktadır.

Bakınız İbrahim’i(a.s.)
12 imamdan sonra faziletli saymaktadır,
ona göre masum imamlar nebilerden daha faziletlidir,
şu sapkınlığın çirkinliğine bakın. 

Bu söz iran şii devriminin lideri olan Humeyni’nin “Hukumetu’l İslamiyye” adlı eserinin 52 sayfasında kayıtlıdır. 

Humeyni eserinde
 “أنَّ لأئمَّتنا مقاماً لا يبلغه ملكٌ مقرَّب ولا نبي مرسَل،
Masum imamlarımızın makamına ne Allah’a yakın melekler ne de gönderilmiş peygamberler ulaşabilir” yazılıdır. 

Bu sözün küfründe ve şirkinde ihtilaf yoktur,
Humeyni eserinde masum imamların kainatta
tasarruf hakları olduğunu itiraf etmektedir.
 
Yasir el-Habib
onun yolunda gitmektedir.
Humeyni ile Onun arasında
inanç ve küfür
bakımından fark yoktur.
Zira ikisi de aynı batıl kaynaklardan beslenmektedir.  

Şiilerin Buharisi olarak bilinen
Kuleyni hadis kitabında 1/193-194,
Masum imamların, yeryüzünde Allah’ın halifeleri ve nurları olduğunu rivayet eder.

ayrıca Kuleyni’nin 1/255’sayfasında
İmamların,
Peygamberlere,
meleklere rasullere ulaşan her ilimden
haberdar oldukları ve ölümü kendileri
istemedikçe de ölümün onlara
yaklaşamayacağı
bab olarak yazılıdır.

Masum imamlar
hatta bugün bir tane masum imam mehdi olarak yaşamaktadır,
Şiiler, onun ölüleri diriltiğine inanmaktadır,
Allah bu şirkten münezzehtir.

Yasir-el-Habib:
لا نكفر السنة.. إلّا نواصبهم
Biz sünnileri değil, Ebu bekir ve Ömerleri sevenleri tekfir ediyoruz demektedir. Bu zındığa göre, Ebu bekir’i ve Ömer’i(r.a.nhume) sevmek küfürdür.

Yasir-el-Habib:
ونحن نعتقد أننا نحن الفرقة الناجية شيعة علي،
Biz Ali şiasının fırka naciye olduğuna inanıyoruz demektedir.

Yasir-el-Habib:
فنحن نعتقد أننا المسلمون الحقيقيون وأما
 الباقون فهم في النار،
Hakiki müslümanlar biziz(şiiler) diğerlerine gelince onlar cehennemdedir demektedir. 

Hakikatte Yasir takiyye yapmayarak
kalbinde ki kini açığa vurmuştur.

Yasir’in sözlerini,
şii militanlar ve gruplar alkışlamıştır.
Bu yaklaşımını şiiler adına yaptığını itiraf etmiştir. 

Yasir el-Habib,
Kuveytli bir araptır.
Şii inancı üzerine eğitim almış,
şiilere göre alim bir kişidir.

Yasir el-Habib!
Ehl-i sünnet akidesi,
Aişe, Ebu bekir,
Ömer ve ashab (r.anhum)
hakkında küfre düşüren
konuşmalarına ve iftiralarına Kuveyt'te iken başladı, 

Kuveytte gösterdiği
edepsiz ve küfür tavırlarından dolayı  tutuklandı,
dünya insan hakları derneği tutuklanmasını kınadı,
şiiler ayaklandı,3
ay hapis yattı,
sonra affedildi,
Kuveytten gizlice Irak’a kaçtı,
Irak’tan sonra da İran’a gitti,
bir süre orada kaldı,
sonrada İngiltere’den iltica hakkı istedi,
oraya yerleşti.
 
Şimdi İngiltere’de yaşamaktadır.
Şiilerin dini mercileri,
Şii İran devleti,
Şii liderler,
Şii ruhani liderler neden bir fetva yayınlayarak
Yasir el-Habib’den beri olduklarını, doğrulamadıklarını, kınadıklarını açıklamadılar?

Neden
Nasrullah, Ahmedinecad, Hamaney,
Sistani, gibi şii yüzler, 
Yasir el-Habib’i kınayacak bir açıkmaya yönelmediler?

Sorayım size düşmanlık edilecek, sövülecek,
dünyada kafirler kalmadı da Aişe annemiz ve ashab mı kaldı?

ey onları
sevdiğini söyleyenler, vahdet yanlısı olanlar,
bu sözümüze bir cevabınız olmayacak mı?

Şiiler takiyye ederek karşınızda sövmezler ama
kendi aralarında konuştuklarında sövmekten de geri kalmazlar.

Allah,
ashabın hakkında iman ve kurtuluşa ermiş topluluklar olduğunu, sadıkun/sadıklar olarak kabul gördüklerini haber vermiştir.

Ashab, malını, canını, islam yolunda vermekten çekinmeyen salihlerdir.
Onlara sövmek, küfür ve tuğyandır.

Onların saçlarının kılına gelecek bir zarar bizim canımıza gelen bir zarar gibidir.
Biz ashabın fedaileriyiz.
Onların
şanını,
şerefini,
kimliklerini canımızla korumaya hazırız.

Şiiler,
İran,
Mahmudunecat,
Hamaney,
Humeyni,
Tebrizi,
Tusi,
Nimetullah Cezairi,
Mucteba Şirazi,
Seyyid hasan el-Mehdi,
Abdulrab,
Nasrullah
tümü ehl-i sünnet ve ashab düşmanıdır.

Bu zihniyetin ülkemizde fitne,
fesad, küfür, şirk çıkartma hakkı yoktur,
Müslümanlar bu karanlık zihniyete karşı uyanık olmalı, neslini korumalıdır,

Ashaba sövenlerin küfründe şüphe yoktur,
Ehl-i sünnet ashaba sövenlerin ölümü
hak ettiğini nakletmiştir,

Şeyhulislam İmam İbn teymiyye(r.h.)
ve İmam Malik(r.h.)
Aişe annemize sövenin küfre düştüğünü,
ölümü hak ettiğini bildirmiştir.  

İşte şiiler ve ashaba sövgüleri
Onlarla birlik ve beraberlik düşüncesinde
olanlara sesleniyorum:
Sizin eşinize sövülse
onlarla birlikte olur musunuz?
Eşinize namusssuz,
fahişe,
kötü kadın,
kafir,
cehennemde denilse ne dersiniz?

Ey İslamoğlu yine sesleneceğim sana!
çok sevdiğin, haklarında bir gün bile ses çıkartmadığın,
Ehl-i beyt mektebi diye göklere çıkarttığın zihniyet
hakkında bir açıklama yapmayacak mısın?

Bir gün HİLAL tv’de Yasir el-Habib hakkında,
kınama, ayıplama cihetine gitmeyecek misin? 

Tarih boyu,
şiilerin ashaba nasıl sövdüklerini ve batıl iftiralarını incelemeye almayacak mısın?
 
Neden korkuyorsun?
Niçin konuşmuyorsun?
Yasir el-Habib bizi yaralamıştır, incitmiştir sen de bir şeyler söylemeyecek misin?

Onlar hakkında olumsuz bir şey söylemeyip,
sürekli ehl-i sünneti küçültecek sözler mi sarf edeceksin?

İlme ve hakka bağlılığına yakışır mı?
Yıllardır ekranlarda dini konuşuyorsun,
neden şiilerin batıl itikadlerini ve ashaba sövmelerini
bir gün bile olsa
GÜNDEME almıyorsun?
neden
acaba?

Allah ümmetimizi şiilerin ve onları sevenlerin
fitnesinden,
Küfründen,
şirkinden, iftirasından korusun,

Allah,
bize
Ashabı seven, koruyan,
gerekirse yolunda fedai olan bir ruh nasip etsin.

Allah, kafir zındık Yasir el-Habibin hakkından gelsin,

Allah’ım gazabın Aişe annemize sövenler üzerine olsun.
Allah'ım müminlerin annesine sövenlerden intikam al,
Türkiye'de onların taraftlarlarına fırsat verme,
annelerimizin iffetine ve namusuna leke sürenleri cezalandır,

Ey RABBİMİZ!
peygamberin zevceleri müminlerin annesidir ayeti gerçeğine iman ettik bizi bu imandan saptırma, SAPANLARI DA İFLAH ETME, REZİL VE RÜSVA ET, (amin)


Onların
saçlarının kılına gelecek bir zarar
bizim canımıza gelen bir zarar gibidir.
 
BİZ ASHABIN FEDAİLERİYİZ.
Onların
şanını,
şerefini,
kimliklerini canımızla korumaya hazırız.

BİZ AİŞENİN OĞULLARIYIZ
EY yasir el-Habibler!

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !